Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
NEWSLETTER

Zaregistrujte sa k odberu noviniek.

 

Stačí vyplniť Vašu emailovú adresu do kolónky nižšie:

Pri objednávke nad 80€

DOPRAVA ZADARMO!

 

ZĽAVA -5% pri platbe predom!

 

 1. Úvod
 2. Reklamačný poriadok
REKLAMAČNÝ PORIADOK: Matúš Taraš - Tarriracing

 

Reklamačné podmienky:

 

 

Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu telefonicky, e-mailom alebo poštou na adrese:

Matúš Taraš - Tarriracing
Senická 626/7
031 04
Liptovský Mikuláš

 

 1. Reklamovať možno iba dodaný tovar, ktorý má výrobnú vadu alebo ktorý nezodpovedá požadovanému druhu, akosti a prevedeniu.
 2. Na výzvu predávajúceho je spotrebiteľ povinný zaslať  (resp. po dohode osobne doručiť) vadný alebo nesprávny tovar predávajúcemu, a to v stave, v akom ho prebral.
 3. Predávajúci je povinný rozhodnúť o výsledku reklamácie najneskôr do 30 dní od podania reklamácie. O uznaní resp. neuznaní reklamácie bude predávajúci informovať spotrebiteľa telefonicky, e-mailom alebo poštou.
 4. V prípade opodstatnenej reklamácie predávajúci odstráni závadu a dodá tovar spotrebiteľovi na svoje vlastné náklady.

 

Závadu predávajúci odstráni:

 1. a) opravou tovaru, ak to je technicky možné,
 2. b) dodaním nového tovaru, alebo
 3. c) vrátením ceny tovaru.
 4. V prípade neopodstatnenej reklamácie predávajúci vráti tovar spotrebiteľovi a spotrebiteľ je povinný nahradiť predávajúcemu preukázateľné náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou.

 

Reklamácia nebude uznaná, ak:

 1. a) tovar javí príznaky opotrebenia,
 2. b) tovar bol zjavne nesprávne skladovaný,
 3. c) tovar alebo jeho obal bol poškodený spotrebiteľom.
 4. V prípade, že je poškodený tovar alebo jeho obal pri preberaní od  doručovacej služby, spotrebiteľ nie je povinný takýto tovar prevziať. Ak tovar i napriek chybnému obalu prevezme, je povinný tovar ihneď po prevzatí skontrolovať a v prípade poškodenia postupovať podľa reklamačného poriadku doručovacej služby.

 

Výluky

   Porušením ochrannej pečate, informatívnej nálepky či sériového čísla sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou produktu a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovar používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.         

   Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

   1. mechanickým poškodením tovaru,
   2. elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,
   3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
   4. neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
   5. ak bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom apod.,
   6. ak sa chyba prejavuje iba u softwaru, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softwaru a spotrebného materiálu,
   7. tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
   8. prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
   9. tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
   10. tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou,

    

   Znečistený tovar

   Kupujúci sa vystavuje riziku zamietnutia reklamácie v prípade, ak je tovar alebo jeho súčasť znečistená alebo nespĺňa základné podmienky.

    

   Testovanie chyby

   Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na chybu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom chyby). Pre uvedenie chyby odporúčame písomnú formu, čím sa rozumie taktiež elektronická komunikácia.

   Kupujúci týmto berie na vedomie, že predávajúci nerealizuje platené opravy, len ich sprostredkováva u autorizovaných servisov, prípadne zaisťuje s nimi komunikáciu, dopravu apod. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prevedenie opravy.

   Pred vykonaním platenej opravy bude kupujúci informovaný o cene opravy, jej rozsahu a dobe potrebnej na jej vykonanie. Na vykonanie platenej opravy možno pristúpiť len po výslovnom súhlase kupujúceho (resp. na základe uzatvorenej servisnej zmluvy) urobenom po informovaní podľa predchádzajúcej vety.

   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

   Tento reklamačný poriadok je platný od 10.01.2017.

   Záväzkovo-právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

   Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

   Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk
   Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.